Dünyanın Katmanları Nelerdir ?

Dünyanın Katmanları'Dünyanın Katmanları Nelerdir','Dünya Ve Katmanları' ,'Hava Küre','Su Küre','Taş Küre','Ateş Küre','Ağır Küre'


Üzerinde yaşadığımız dünyamız bir küreye benzer.İç içe geçmiş katmanlardan oluşan dünyamızın bu üç katmanını gözlemleyebiliriz.İlk tabakada nefes almamızı sağlayan hava tabakası 'atmosfer' yer alır. Okyanuslar ile denizler,su tabakasını 'su küre' oluşturur.Bunların üzerinde yaşadığımız karaların oluşturduğu yer küre ( taş küre) yer alır.Bu tabakaların dışında göremediğimiz tabakalar ise yer kürenin içindeki ateş küre (magma). En iç tabakada ise ağır küre (çekirdek) bulunur.


1. Hava Küre (Atmosfer)

Farklı türdeki gazların karışımı ile oluşmuştur.Yer küreyi sarmalayan yapısı ile çevresinden uzaklaşmaz.Bu katmanın içerisinde su buharı bulunur.Güneşin yaydığı zararlı ışınları engeller.Canlılar için olmazsa olmaz gazları içermektedir.


2. Su Küre

Taş küre ile iç içedir.Bu süreyi okyanuslar,denizler,iç kesimlerdeki çukurlara suların birikmesiyle oluşan göller,akarsular ve yeraltı suları oluşturur.Su kürenin yaklaşık olarak %  1'i içme suyu olarak kullanılabilmektedir.


3.Taş Küre ( Yer Kabuğu)

Canlıların üzerinde yaşadığı katmana taş küre denilmektedir.Farklı yapılardaki kayaçlardan oluşmuştur.Üst kısımları ise yer yer toprakla örtülmüştür.


4. Ateş Küre (Magma Tabakası)

Yer kabuğunun hemen alt tabakasıdır.Sıkışmış gaz,buharlar ve erimiş maddelerden oluşmaktadır.Akışkan bir yapısı mevcuttur ve hareketi süreklidir.Akışkan ve sıcak olan bu yapılarına magma denir.Magma ise zaman zaman yanardağlardan yeryüzüne çıkar ve bu çıkan bölümlere 'lav' denir.

5.Ağır Küre (Çekirdek)

Düny'nın en iç ve en kalın katmanı burasıdır.En sıcak ve ve en ağır katman burasıdır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar

close