Biyolojik Faktörler Nelerdirbiyolojik faktörler
Biyolojik Faktörler Nelerdir ?

'Biyolojik Faktörler Nelerdir? '

Biyoçeşitlilik,canlı türlerinin çeşitliliği anlamına gelir.Bitki, hayvan türlerinin farklı ekosistemlerde ya da aynı ekosistem içinde habitat alanların belli popülasyonlarla bir arada yaşaması biyoçeşitliliği oluşturur. 

Bir türün ortak atadan gelerek verimli döllerle neslini devam ettirmesi türlerin oluşmasına ve genetik transferin sağlanmasına neden olur.


Genetik ve çevresel kalıtım doğrudan biyoçeşitliliği etkiler. Bununla birlikte doğal, insani ve coğrafi şartlar biyoçeşitlilikte doğal bariyerler oluşturduğu için türlerin farklılaşması söz konusudur. Türler farklılaştıkça, çevresel adaptasyonlar da biyoçeşitliliği arttırır. Her canlı bulunduğu ekosisteme göre nadir görülen bir yapıda olabilir.


Günümüzde biyolojikçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı bir çok faktör vardır.

Bunlar;

-Çayır-mera ve yayaların aşırı otlatılması
-Toprak aşınması ve süpürülmesi (Erezyon)
-Nüfus artışına bağlı olarak şehirlerin yayılış alanının genişlemesi
-Evsel atıklar.
-Sanayi atıkları
-Tarımda kullanılan kimyasal maddeler.
-Orman yangınları
-Ormanların tahrip edilmesi
  
şeklinde sıralayabiliriz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar

close